En forening for alle

Mogenstrup Jagtforening blev stiftet i 1933, for at fremme sammenholdet blandt jægerne på egnen.

Jagtforeningen har igennem mange år haft et medlemstal, der har ligget meget stabilt og er nu (januar 2018) på 90.

Vi er en Forening, der varetager jægernes interesser i nært samspil med naturen. Vi lægger vægt på, gennem vore arrangementer, at højne jagtmoralen og kendskabet til jagten, og samtidig give mulighed for at medlemmerne kan vedligeholde/forbedre deres færdigheder gennem blandt andet skydetræning med både haglgevær og jagtriffel.

Foreningen driver jagten i Holstebro kommunes skov i Trandum ”Plumgård Plantage”.

Foreningen har for år tilbage stået for at anlægge en sø i skoven. I år 2008 blev der etableret stier gennem skoven, så også andre end jægere kunne få bedre mulighed for at bruge området og nyde naturen.

Foreningen står for en del af vedligeholdelsen i skoven.

For også på anden måde at være aktive i lokalområdet, arrangerer Foreningen Sankt Hans Bål, hvor alle er velkommen.

De fleste af Foreningens aktiviteter, som kan ses på vores "Kalender", starter i Mogenstrup Fælleshus, Ole Jensensvej 2 7800 Skive,  med kaffe, rundstykker, bengæt og optakt, det er med til at skabe det fællesskab for jægerne, som vi ønsker. Det giver samtidig mulighed for at tage godt imod nye medlemmer unge som ældre, og det giver lejlighed til at fortælle en god jagthistorie og dyrke kammeratskabet.

MJF_7.jpg

MJF_3.jpg

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/