Mogenstrup Jagtforenings-

aktivitetskalender 2024/2025

 

 2024

Lørdag   d. 13. april   Arbejdsdag i skoven kl. 09:00 -

 (Lodsedler til Bukkejagter)

Tirsdag  d. 23. april   Træningsskydning i Trandum, Jagtskydning kl. 19:00 -

 (Lodsedler til Bukkejagter)

Tirsdag  d. 7 . maj     Træningsskydning i Trandum, Jægertrap kl. 19:00 -

(Lodsedler & LODTRÆKNING til Bukkejagter)

Torsdag d. 16. maj     Bukketræf på skydepladsen i Trandum kl. 10:00 - 12:00

Tirsdag d. 21. maj     Træningsskydning i Trandum, Jægertrap kl. 19:00 -

Tirsdag d. 11. juni     Pokalskydninger på banen i Trandum kl. 19:00 -

Fredag   d. ?  sep.    Hancock rundvisning kl. 18:00 - (Tilmelding nødvendig til Jan B. 26 21 08 90) 

Søndag   d. 20. okt.    Kaffe/støverjagt i Plomgård Plantage kl. 09:00 / 10:00

Søndag   d. 17. nov.    Kaffe/støverjagt i Plomgård Plantage kl. 09:00 / 10:00

Søndag   d. 15. dec.    Kaffe/støverjagt i Plomgård Plantage kl. 09:00 / 10:00

Bukkejagt i skoven    16 + 20 til og med 26 maj, samt 10 til og med 16  juni, samt 8 til og med 15 juli.

(Se særskilt regelsæt)

Dåvildtjagt i skoven 

1 til og med 8 december, samt 23 til og med 29 december 2022 samt, 1 til og med 5 januar 2025 

2025

Lørdag   d. 11. jan.     Kaffe/støverjagt kl. 09:00 / 10:00

(Efter jagten fællesspisning i fælleshuset)

Torsdag d. 16. jan.     Generalforsamling og Trofæaften kl. 19:00 -

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/