REGLER for Bukke- og Dåvildtjagt i Plomgård Plantage.

 

Bestyrelsen udlodder Bukke- og Dåvildtjagt i Plomgård plantage  for medlemmer af Mogenstrup Jagtforening.

Bukkejagterne udbydes ved lodtrækning til medlemmer med ret til riffeljagt, der har deltaget på følgende: Arbejdsdagen eller en af de 2 først træningsskydninger. Alle dage uddeles ”lodder” der påføres: Navn, Adresse & tlf.nr. og derefter afleveres til bestyrelsen, der foretager lodtrækningen ved sidste skydning inden 16. maj. Et medlem kan deltage med eet lod pr arrangement man kan kun udtrækkes 1 gang. Bukkejagten er ’gratis’ - men evt. nedlagt buk koster 500,- kr.

REGLER for Bukkejagt i Plomgård Plantage

Der udtrækkes 6 medlemmer til at drive bukkejagt

De der bliver udtrukket, vil blive informeret direkte efter udtrækning.

Der afskydes max. to bukke, minimum gaffelbuk  - INGEN knop - eller spidsbukke - En jæger een buk.  

NB ! - Forendt buk eller skud til buk regnes for én buk !

Jagten afvikles fra skydestige (lodtræk 1 - 3 - 5) eller skydetårn (lodtræk 2 - 4 - 6)!

Jagttider: Morgen fra solopgang og 3 timer frem og Aften fra 3 timer før solnedgang.

Er der skudt til dyr, der ikke ligger forendt, SKAL det eftersøges med schweisshund på eget initiativ,og for egen regning.

Skudt dyr og skud til dyr, evt. med en jagtberetning, SKAL meddeles bestyrelsen (Formand eller næstformand) på telefon eller SMS senest mandag efter jagten.

-     Skydestigen er opsat i såt 1 - Placering fremvises af bestyrelsen. 

-     Skydestigen er opsat i såt 2 - Placering fremvises af bestyrelsen.

-     Skydetårnet er opsat i såt 3 - Placering fremvises af bestyrelsen

REGLER for Dåvildtjagt i Plomgård Plantage

Dådyrjagten udbydes ved salg af spillekort til medlemmer med ret til  riffeljagt.

Dåvildtsjagten sælges på et spil kort ved novemberjagten.                                          

Der skydes efter jagtloven.

Skytten kan frit vælge mellem de 3 skydestiger som skal anvendes.                   

Samme etiske og praktiske regler som bukkejagt.

Kød afregnes med 30 kr. kg.

Jagttider:

Morgen fra solopgang og 3 timer frem og Aften fra 3 timer før solnedgang.

Er der skudt til dyr, der ikke ligger forendt, SKAL det eftersøges med schweisshund på eget initiativ, og for egen regning.

Skudt dyr og skud til dyr, evt. med en jagtberetning, SKAL meddeles bestyrelsen (Formand eller næstformand) på telefon eller SMS senest mandag efter jagten.

-     Skydestige er opsat i såt  1 - Placering fremvises af bestyrelsen.

-     Skydestige er opsat i såt  2 - Placering fremvises af bestyrelsen.

-     Skydetårnet er opsat i såt 3 - Placering fremvises af bestyrelsen.                                     

JAGTEN SKAL FOREGÅ EFTER JAGTLOVEN, OG DE JAGTETISKE REGLER, MED SÆRLIG OPMÆRKSOMHED PÅ SIKKERHEDEN og ANDRE BRUGERE AF SKOVEN

Knæk og Bræk - Bestyrelsen

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/