Mogenstrup Jagtforening - Konst. bestyrelsesmøde 

14. februar 2024 kl. 19.00  - Lauhedevej 15, 7830 Vinderup

Dagsorden:

1 –       Konstituering         

2 –       Fordeling af opgaver i bestyrelsen

3 –       Aktiviteter 2024

4 -        Jagter 2023/24

5 -        Dåvildt/hjortejagt

6 –       EVT.

UNIOO

Jagtlejekontrakt

Priser

Best. Kontingent 2023

Skydebane      

AD 1

Formand og Sekretær – Jakob Skovbakke (Hjemmeside)

Næstformand Casper Sørensen (Skydning, Skovens Dag)  

Kasser – Jan Bendtsen (Hundeansvarlig)

Menigt medlem – Arne Bendtsen (Ansvarlig for Hancock, lerduekaster og grill)

Menigt medlem – Thomas Vigstrup (Ansvarlig fælleshus, klubhus/nøgle/kontakt)

AD 2

Jakob skriver referat fra møder, og står for kontakt til Jagtbladet samt kommune

Jakob står for kalender og hjemmeside

Sms- lister står Jan for

Aktivitetsplan og kalender står Jakob for

Arne står for lerduekaster – Opbevaring og klargøring samt Hancock

Casper er skovansvarlig og ansvarlig for skydning.

Thomas er ansvarlig i forhold til leje af lokaler.

AD 3

Arbejdsdag i skoven – Lørdag den 13. april kl. 9 til rundstykker

Skydning/tirsdage (jagt) 23. april, 7. maj (trap og udtrækning af bukkejagt), 21. maj (trap)

Bukketræf – Torsdag 16. maj 10 - 12

Bukkejagt i skoven – 16 + 20 til og med 26 maj/ 10 til og med 16 juni/ 8 til og med 15 juli (2 x 3 = 6 personer i alt – Max to bukke i alt minimum gaffelbuk. 500 kr. pr. buk)

Pokalskydning – Tirsdag den 11. juni

Hancock – Fredag den ? september kl. 18.00

Generalforsamling – Torsdag den 16. januar 2025 kl. 19.00 i klubhus

AD 4

Jagt i skoven - 20. oktober, 17. november, 15. december, lørdag 11. januar 2025

(Sidste jagt er i fælleshus med spisning)

AD 5

Jagt på dåvildt/kronvildt udtrækkes/sælges på kort 17. november, og forløber over tre weekender- 1 til og med 8/12 og 23 til og med 29/12 samt 1 til og med 5/1 2025 (To forskellige personer) Max. et dyr pr. person. Afregnes med 30 kr. kg.

AD 6

UNIOO – Forbundet har bestemt at alle foreninger skal bruge en digital platform til medlemsoplysninger. Systemet er godt og har flere fordele. Kasser tilmelder bestyrelsen.

Ny jagtlejekontrakt er fremsendt til underskrift. En del mere administrativt og at kontrakten kan opsiges fra år til år. Fokus på skiltning. Ellers uændret.

Alle aktiviteter flyttes til klubhus undtagen jagt i januar 2025. Thomas kontakter.

Priser fastholdes – Pølser 25 kr. Jagt 60 kr. hertil ben gæt på 10 kr. Prisen er den samme uanset om møder til jagt kl. 10 eller rundstykker kl. 9.

Priser vedr. skydning – 35 kr.

Bestyrelsen beslutter at nedsætte honorar til 500 kr. i 2024.

Skydebane – Formand kontakter ny ejer for aftale om vedligehold og brug af banen i 2024.

 

Attesteret:    

                 _________________     ___________________        _________________

                      Jakob Skovbakke               Jan Bentsen                               Arne Bendtsen

 

                                    ________________        __________________                                                                                                        Casper Sørensen                      Thomas Vigstrup

 

Næste møde – Formanden indkalder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/