Mogenstrup Jagtforening - Konst. bestyrelsesmøde 

16. februar 2023 kl. 19.00  - Lauhedevej 15 7830 Vinderup

Fraværende:  Ingen

 

 

Dagsorden:

1 –       Konstituering         

2 –       Fordeling af opgaver i bestyrelsen

3 –       Aktiviteter 2023

4 -        Jagter 2023/24

5 -        Dåvildt/hjortejagt

6 –       EVT.

Lokaler

Priser

Skovens dag

Best. Kontingent 2023

Forplejning lørdag i januar

Diplomer   

AD 1

Formand og Sekretær – Jakob Skovbakke (Hjemmeside)

Næstformand og Kasser – Jan Bendtsen (Hundeansvarlig)

Menigt medlem – Arne Bendtsen (Ansvarlig for Hancock, lerduekaster/flugtskydning og grill)

Menigt medlem – Thomas Vigstrup (Ansvarlig fælleshus/nøgle/kontakt)

Menigt medlem – Jan Olsen  

AD 2

Jakob skriver referat fra møder, og står for kontakt til jagtbladet

Jakob står for kalender og hjemmeside

Sms- lister står Jan for

Aktivitetsplan og kalender står Jakob for

Arne står for lerduekaster – Opbevaring og klargøring

Jan Olsen er skovansvarlig og skydebaneansvarlig (vedligehold)

AD 3

Arbejdsdag i skoven – Lørdag den 15. april kl. 9 til rundstykker

Skydning/tirsdage (jagt) 25. april, 9. maj (trap og udtrækning af bukkejagt), 23. maj (trap)

Bukketræf – Tirsdag 16. maj 10 - 12

Bukkejagt i skoven – 18 + 19 + 20 + 21 maj/ 16 + 17 + 18 juni/ 7 + 8 + 9 juli (2 x 3 = 6 personer i alt)

Pokalskydning – Tirsdag den 13. juni

Hancock – Fredag den ? september kl. 18.00

Generalforsamling – Torsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00 i klubhus.

AD 4

Jagt i skoven - 15. oktober, 19. november, 17. december, lørdag 13. januar 2023 (tilmelding til sidste jagt/spisning)

AD 5

Jagt på dåvildt/hjort udtrækkes/sælges på kort 19. november, og forløber over to weekender-

1 + 2 + 3/12 og 29 + 30 + 31/12 samt 5 + 6 + 7/1 2024 (To forskellige personer) Max. et dyr pr. person. (500 kr.)

AD 6

Alle aktiviteter flyttes til klubhus undtagen jagt i januar 2024. Thomas kontakter.

Priser – Pølser stiger til 25 kr. Jagt 60 kr. Hertil bengæt på 10 kr. Prisen er den samme uanset om man møder til jagt kl. 10 eller rundstykker kl. 9. Der kommer ligeledes en stigning på priser vedr. skydning.

Skovens dag. Drøftelse af skydestige i såt to. Det besluttes at bygge skydetårn i såt to lig den nuværende i såt tre.

Bestyrelsen beslutter at nedsætte honorar til 500 kr. i 2023.

Arne og Jan Olsen laver gule ærter til jagten i januar og indkøber div.

Jan Olsen og Arne kører rundt med diplomer til medlemmer.

Arne og Jan Olsen kontakter vedr. brakpudsning af skydebane i Trandum. Skal slås senest midt april.

 

Attesteret:    

                 _________________     _____________        _________________

                      Jakob Skovbakke          Jan Bentsen              Arne Bendtsen

 

                                    ________________        __________________

                                                 Jan Olsen              Thomas Vigstrup

Næste møde – Formanden indkalder

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/