Velkommen til Mogenstrup Jagtforenings hjemmeside

        logo_forening.jpg   

OBS OBS!!  - Fra 1. januar 2020 flytter vi mødelokaler til

Mogenstrup Fælleshus - Ole Jensensvej 2

(Bag ved skolen)


GENERALFORSAMLING og Trofæ-aften

Torsdag d. 16. januar 2020 kl.: 19:30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent, stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse, gennemgang af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne skriftlige forslag

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, SKAL være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før. Foreningen er igen i år vært ved mad efter arrangementet. Efter generalforsamlingen er der Trofæ-aften, hvor alle medlemmer opfordres til at medbringe deres trofæer nedlagt i jagtåret 2019, både i Danmark og i udlandet !

Sted: Mogenstrup Fællehus, Ole Jensensvej 2 7800 Skive (Bag ved skolen)

IMG_2140.jpg

IMG_2130.jpg

MJF_10.jpg

MJF_5.jpg

    IMG_0816.jpg